12.10.2019 Siła i Moc w Tobie. Twoje dni mocy wg Kalendarza Majów.Praktyki rodowe

SIŁA I MOC W TOBIE!

Bielsko- Biała, ul. Bohaterów Warszawy 17/9

Szukając swojej siły zastanawiamy się, czego jeszcze nie zrobiliśmy, aby móc w pełni korzystać ze swojej energii urodzeniowej. Galaktyczny kalendarz synchronizacji (Kalendarz Majów) opisujący prawa rządzące czasem, udziela nam podpowiedzi, wskazując równocześnie najlepszy moment do podjęcia działania.

Termin warsztatów został  tak zaplanowany, aby wykorzystać optymalny czas na dotarcie i   uruchomienie  talentów i potencjałów, wyjść poza mentalne ograniczenia na temat swoich możliwości.

A to inspiracje płynące dla nas na czas warsztatów:

– wiodący temat: wycisz się i zatrzymaj bieg niespokojnych myśli. Poczuj całym sobą, że jesteś dzieckiem gwiazd. Masz w sobie mądrość wszechświata. Zacznij z niej korzystać,

– ukryty potencjał do wykorzystania: siła ducha zasila moje ciało i pozwala mi poczuć boski pierwiastek w sobie,

– energia wspierająca: doprowadzam do końca wszystkie zaległe sprawy, zamieniam niecierpliwość i słomiany zapał w wytrwałość i konsekwencję. Buduję swoją siłę mocą słowa, tworzę osobisty słownik wspierających i inspirujących słów.

Odnajduję moc ciała ukrytą w spontanicznym tańcu. Czuję swoją oryginalność i niepowtarzalność.

Każdy z nas ma w ciągu roku dwa szczególne dni, które uruchamiają dostęp do osobistej matrycy mocy. Dla uczestników warsztatów zostaną przygotowane takie informacje. Potrzebne jest podanie daty urodzenia.

Aby dotrzeć do swojej wewnętrznej siły, swojej mocy potrzebne są trzy poziomy:

  1. Połączenie ze źródłem, poczucie go w sobie
  2. Oczyszczenie się z emocji i programów rodowych. Które zniekształcają Ci obraz SIEBIE. Te programy pokazują Ci ludzie, których spotykasz na swoje drodze
  3. Kontakt ze SOBĄ, poprzez ciało (ruch, oddech) i umysł , a więc poprzez słowa- które są emanacją tego, kim jesteś

Będziemy odkrywać swoją moc z tych trzech poziomów

Stworzysz swój Słownik Mocy, złożony ze słów, które będą jak klucz otwierający drzwi do Twoich możliwości. Bez ograniczeń!

Koszt: 150zł

Zapisy:

do.szczepanik@gmail.com  tel: 668426174

firmalamat@gmail.com  tel: 501174404

 

Zapraszamy:

Agata Gałka- ekspert w zakresie Tzolkin –Kalendarz Majów

Dorota Szczepanik- ekspert w zakresie uwalniania od blokujących rodowych programów